VETS & ARMY Sp. z o.o.

O nas

HISTORIA SPÓŁKI

Spółka została powołana 20 czerwca 2006 roku na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego nr 19/VII/2006. z dnia 16 maja 2006 roku.

Siedzibą spółki jest miasto stołeczne WARSZAWA, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej. Spółka może powoływać i tworzyć własne zakłady, filie, oddziały, itp. na zasadach określonych obowiązującym prawem.

Przedmiotem działalności spółki jest:

1.     działalność wydawnicza w zakresie wydawania czasopism i książek;

2.     usługi edytorskie i drukarskie;

3.     usługi reklamowe;

4.     organizacja szkoleń;

5.     organizacja wystaw;

6.     usługi doradztwa prawnego i podatkowego;

7.     pośrednictwo w świadczeniu usług;

8.     usługi konwojowania, ochrony mienia itp.

Spółka jest własnością Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Władze spółki stanowią: Zgromadzenie wspólników oraz Zarząd Spółki.

Aktualnie w skład Zarządu wchodzą: płk w st spocz. Jan KACPRZAK – Prezes Zarządu; oraz płk. Stanisław Kordowski i Miłosz Biały- członkowie Zarządu.

Z ramienia ZG ZŻWP funkcje organu nadzorczego /prokurenta/ sprawuje płk w st spocz. Józef Mól.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod poz. 0000263796.

Spółka posiada NIP 1132631583 oraz REGON 140679919.